Make your own free website on Tripod.com
Home
logo.jpg

BEP (BİREYSELLEŞTİRİMİŞ EĞİTİM PLANI)

 

Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin,ailenin,öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir.

Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak; belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin,ihtiyaçlarının,ilgilerinin ve performansının bir özetidir.  

Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır.

Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır.

Okul personelinin (sınıf öğr.,rehber öğr.,okul idaresi) uyguladıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır.

Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır. Daha fazla bilgi için tıklayın.

 

TANIMI:

            Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin bireysel özellikleri dikkate alınarak belirlenen hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapılacak olan çalışmaları içeren özel eğitim planıdır.

Bu anlamda BEP;

Bireye özeldir;

Bireyin yeterlilikleri ,sınırları,ilgi alanları ile ev-okul ortamındaki şartlar bir bütün olarak  değerlendirilmelidir.

 

Bireysel eğitim planı öğrencinin çeşitli alanlarda hangi seviyede olduğunu açıkça gösterir.Bu yüzden planı hazırlamadan önce öğrencinin seviyesinin tespit edilmesi  gerekir.

Örneğin;okuma-yazma alanında öğrenci   kalemi uygun tutabiliyor mu? Çizgi çizebiliyor mu?Daha ileri bir aşamada mı?Ayrıca çocuğun hoşlandığı etkinlikler yada nesneler nelerdir?Pekiştireç olarak neler kullanılacak?Bütün bunların bilnmesi çocuğun becerisinin üzerine yeni amaçlar koyabilmek için gereklidir.

Bireysel programlar hazırlanırken ilk önce öğrenci için kısa dönemli ve uzun dönemli amaçlar oluşturulmalıdır.Daha sonra bu amaçlara ulaşmak için hangi çalışmaların yapılması gerektiği belirlenecektir.Amaçlar belirlenirken her öğrencinin durumu göz önüne alınarak bireyselleştirilmelidir.

                        KİMLERİN BEP’E İHTİYACI VAR?

Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını engelleyen özel eğitim gereksinimi olan bireylerin,

Engeli yada yetersizliği eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin,

Bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyaçları vardır.

BEP’İN YARARLARI

Çocuğun yapabilecekleri betimlenir.

Çocuğa uygun eğitim hizmetleri sunulur.

Çocuğun engelinden kaynaklanan farklı gereksinimleri belirlenir.

Çocuğun  öğrenmesi izlenir.

Çocuğun ilerlemeleri kayda alınır.

Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesini sağlar.

 

 

 

                                                                                                                                                         BEP NASIL HAZIRLANIR?

Bireyin o anki performansı

Kısa dönemli amaçları da içeren uzun dönemli amaçlar

Belirlenen amaçlara ulaşmak için hazırlanan uygun öğretim planları

Bireye sağlanacak özel eğitim hizmetleri

Normal eğitim programlarının hangi alanlarında bireye yönelik uyarlama yapılacağı

Değerlendirme süreci

Birey için hangi koşullarda ne tür ve nasıl  düzenlemeler yapmak gerektiği;yazılarak BEP hazırlanır.

 

BEP HAZIRLANIRKEN

Bireyin güçlü yönlerine ve sahip olduğu yeteneklere odaklanılmalıdır.

Ders planları bireyin BEP’inde yer alan amaç ve davranışları yansıtmalıdır.

Öğretim yöntemleri çeşitlilik oluşturmalıdır.

İzleme ve değerlendirme çalışmaları planlı olarak yapılmalıdır.

Bireyin toplum içindeki ortamlara katılımını desteklemek amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır.

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEĞİ:

 

ÇOCUĞUN ADI-SOYADI:    İlhan   M.

YAŞI:   8

SINIFI:  1.Sınıf

BEP HAZIRLAMA TARİHİ: 

SORUMLU  KİŞİ: Sınıf  Öğr. , Psikolojik  Danışman

 

 

1-BİREYİN ÖNCELİK  SIRASINA  KONULMUŞ GEREKSİNİMLERİ:

 

Dil ve iletişim davranışlarının gelişmesine ihtiyacı var.Okul öncesi kavramları öğrenmeye ihtiyacı var.Okuma-yazma davranışlarının gelişmesine ihtiyacı var.Küçük el kaslarının geliştirilmesine ihtiyacı var.Basit düzeyde dört işlem gerektiren alıştırmaları ve problemleri yapmaya ihtiyacı var.

            2-BİREYİN ÖNCELİK SIRASINA GÖRE DÜZENLENMİŞ YILLIK AMAÇLAR

Dil ve iletişim

-İlhan, dört ve daha fazla kelimelik yönergeleri yerine getirir.Yönergelere uygun şekilde davranır.

-İlhan ,evde,okulda,arkadaşlarıyla yaptıklarını,ihtiyaçlarını,isteklerini cümleler kurarak (tek veya iki kelimelik)anlatır.

-İlhan,kendisine sorulan sorulara doğru cevaplar verir.

-İlhan,yeni bir ortama girdiğinde “merhaba”der, “nasılsınız” diye sorar.

-İlhan,grupla oynanan tüm oyunlara ve etkinliklere katılır.

 

Matematik

-İlhan,Küme nedir?Örnekler üzerinde gösterir.

-İlhan,resimli kartlardaki resimler üzerinde kavramlara ilişkin sorulan soruları doğru olarak cevaplar.(büyük-küçük,uzun-kısa,dar-geniş,yüksekte-alçakta,ağır-hafif,vb.)

-İlhan,Doğal sayılarla 1’den 100’e kadar birer ,ikişer,üçer,beşer ve onar olarak ileriye ve geriye ritmik sayar.

- İlhan,tek basamaklı doğal sayılarla toplama,çıkarma,çarpma işlemlerini yapar.

 

Okuma ve Yazma Becerileri

-İlhan,çizilen düz çizgi üzerinden kalemi ile bağımsız olarak çizer.

-İlhan,çizilen kesik çizgiler üzerinden kalemi ile bağımsız olarak çizer.

-İlhan,iki noktayı birleştirerek bağımsız olarak çizer.

-İlhan,defterine çizilen çizgilere bakarak defterine çizgi çizer.

-İlhan,defterine yazılan fiş cümlesinin aynısını doğru olarak yazar,okur.

-İlhan söylenilen fiş cümlesini ezbere doğru olarak yazar,okur.

-İlhan,söylenilen basit bir metni doğru olarak ezbere yazar.

-İlhan,basit bir metni doğru olarak okur.

 

Resim-İş

-İlhan,basit bir resmin içini sınırlı boyama yapar.

-İlhan,çizilen düz bir çizgiyi üzerinden makas kullanarak keser.

-İlhan,çizilen basit bir şekli makasla keserek çıkarır.

-İlhan,eline verilen kağıdı ikiye ve dörde katlar.

-İlhan,basit bir resmi bakarak çizer.

 

 

Yetersizliği olan öğrencinin yaşına yada bulunması gereken sınıfa göre yapması beklenen davranışlardan yapabildikleri  ve gereksinimleri belirlendikten sonra,yıllık amaçlar oluşturulur.Daha belirgin olan kısa dönemli amaçlar da  yıllık amaçlardan oluşmaktadır.Öğrencinin özel eğitim programında geçireceği süre dikkate alınarak yıllık amaçlar oluşturulabilir.Yıllık amaçlar belirlenmeden önce öğrencinin performans düzeyi belirlenmelidir. Performans düzeyi belirlenirken ;Eğitilebilir  Çocuklar Programından yararlanılarak ve yapabildiklerine + yapamadıklarına da  - koyularak  çizelge çıkarılabilir.

Öğrencinin yapabildikleri  onun performans düzeyini verir.Yapamadıkları ise yıllık ve kısa dönemli amaçlarımızı belirler.

 

ÖRNEK:Fatih;

 

-11 yaşında.Birinci sınıfta sınıf tekrarı yapmış.Öğretmenin anlattığı konuları anlamakta güçlük çekiyor.İlköğretim okulunun 4.sınıfında kaynaştırma eğitimi alıyor.Sınıf öğretmeni tarafından okuma-yazma öğretilmiş.Sınıf öğretmeni BEP’ını hazırlayarak eğitimine devam ediyor.BEP programına bağlı olarak günlük planını şu şekilde yapabilir.

            DERSİN ADI:Sosyal Bilgiler

            KONU:Yaşadığımız İlimiz

            ARAÇ:Türkiye Haritası,Sakarya Haritası

            SÜRE:5 Ders saati

            UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:Sakarya’nın coğrafi özelliklerini söyler.

            KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR:

            -Türkiye haritası üzerinde Sakarya’nın yerini bulup gösterir.

            -Sakarya’nın ilçelerini il haritası üzerinde gösterir ve isimlerini söyler.

            -Sakarya’nın ilçelerini il haritası üzerinden bakarak defterine yazar.

            -Türkiye haritası üzerinde Sakarya’nın komşu illerini gösterir,söyler.

            -Sakarya’nın dağlarını,nehirlerini,ovalarını gösterir ve yazar.

            İŞLENİŞ:İşleyişe öncelikle birinci kısa dönemli amaçtan başlanır.İlk kısa dönemli amacın  kavratılması gerçekleşmeden diğer amacın öğretimine geçilmemelidir.Her amaç için ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır.

 

 

Dilek KAÇAR

 

Formatör Özel Eğitim Öğretmeni

 

 

 

B.E.P. HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

1-     Okul öğretmenlerinden B.E.P. geliştirmek için bir ekip kurulacaktır.

2-     B.E.P. geliştirme süreci içerisinde;

-        Aile görüşme formu oluşturup aile ile doldurulacaktır.

-        Kaba değerlendirme formu hazırlanıp öğrenciler birebir uygulanacaktır.

-        Tüm dersler için amaçlar belirlenecektir.

-        Amaçlarının birbirini destekleyici ve tamamlayıcı olmasına dikkat edilecektir.

-        B.E.P. ünitelendirilmiş yıllık plana göre şekillendirilecektir.

 

3-     Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen ağırlıklı olmak kaydıyla tüm branş öğretmenleri B.E.P için eşgüdümlü çalışacak, amaçları ve işleyişi belirli zamanlarda gözden geçirilecektir.

 

4-     Günlük planlar hazırlanırken tüm öğretmenler B.E.P.’i göz önünde bulunduracaklardır.

 

5-     Belirli zaman aralıklarında yapılan amaç ve işleyiş değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak yeni amaçlar eklenecek ya da belirlenen amaçlardan ulaşılamayanların yerine başka amaçların konulması sağlanacaktır.